Federacja CAECILIANUM

Ogólnopolski Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM działa w Polsce od roku 1994, na mocy statutu zatwierdzonego przez 268 Konferencję Episkopatu Polski. Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM przyczynia się do zwrócenia większej uwagi na rodzaj i jakość śpiewu wykonywanego podczas liturgii. Istnieje biblioteka nutowa, pomagająca dyrygentom w doborze repertuaru. Organizowane są różnego rodzaju seminaria i warsztaty dla dyrygentów i chórzystów. Są one zarówno pracą formacyjną, jak i sposobem podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Organizowane przez Związek konkursy i przeglądy muzyki chóralnej dają możliwość dzielenia się doświadczeniami i nawiązywania kontaktów między chórami oraz służą promocji dobrych zespołów a słabszym pokazują drogę rozwoju. Mamy nadzieję, że poprzez Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM będziecie Państwo mogli coraz lepiej realizować cele, jakie stawia przed sobą każdy chór uczestniczący w liturgii Kościoła i ją ubogacający. Pragniemy, aby nasza działalność była Państwu pomocna w rozwoju muzycznym i religijnym. Od roku 2008 Związek nosi nazwę nazwę „Federacja Caecilianum”.

c
Adres:
  • ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

Telefon:
  • (22) 561 01 38; 0-507 877 731
Email: Strona internetowa:
  • NIP: 118-16-45-823
  • REGON: 015186800
  • KRS: 0000071157
WYBIERAM
Zamknij