Fundacja Dla Polonii

Celem działania organizacji jest:

Prowadzenie oraz wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej, zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin polskiego pochodzenia żyjących poza granicami RP i repatriantów.
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oświaty i wychowania w kraju, propagowanie wychowania w odniesieniu do wartości chrześcijańskich, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w społeczeństwie.
Prowadzenie działalności naukowej i kulturalnej.
Popularyzowanie i ochrona kultury polskiej w kraju i poza granicami, w tym także ochrona zabytków, a także dóbr kultury i innych pamiątek związanych z dziejami środowisk polskich w kraju i za granicą.
Przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc osobom polskiego pochodzenia pragnącym osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej.
Promocja sportu i turystyki. Działania na rzecz propagowania i organizowania wypoczynku i turystyki dzieci oraz młodzieży, zwłaszcza dzieci i młodzieży Polaków żyjących poza granicami kraju oraz środowisk polskich na Wschodzie.
Wsparcie rozwoju uczniów uczących się w Liceum Polonijnym Kolegium św. Stanisława Kostki. Zapewnienie pobytu, wyżywienia oraz opieki w ramach akcji www.WitajcieWdomu.PL

Logotyp FDP
Adres:
  • ul. Bobrowiecka 9 bud. G 00-728 Warszawa
Telefon:
  • 537 404 264
Email: Strona internetowa:
  • NIP:
  • REGON:
  • KRS: 0000423252
WYBIERAM
Zamknij