Fundacja Court Watch Polska

Court watch jest ruchem obywatelskim polegającym na sprawowaniu kontroli społecznej nad pracą sądów i wymiaru sprawiedliwości. Jest on szczególnie rozpowszechniony w krajach anglosaskich takich jak USA i Kanada. Celem ruchu jest poprawa jakości służby publicznej jaką pełnią w demokratycznym państwie sądy. Głównym sposobem realizacji tego celu jest propagowanie i organizowanie monitorowania pracy sądów przez zwykłych obywateli, którzy biorą udział w rozprawach jako obserwatorzy.
Jakie cele stawia sobie Fundacja?
 • Upowszechnianie wiedzy o wymiarze sprawiedliwości i postępowaniu sądowym,
 • Promocję postaw obywatelskich w stosunku do wymiaru sprawiedliwości,
 • Poprawę jakości pracy wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności pracy sądów.
37739_140756375942528_6042210_n
Adres:
 • Biuro Fundacji Court Watch Polska
  ul. Szewska 17/21
  87-100 Toruń
Telefon:
Email: Strona internetowa:
 • NIP: 956-22-72-903
 • REGON: 340870870
 • KRS: 0000353330
WYBIERAM
Zamknij